miércoles, 30 de enero de 2008

C.G.E. (Companyia General Elèctrica) - Manresa 2008Prop de Manresa, seguint la ribera gairabé seca del Llobregat i costudiats per la montanya màgica de Montserrat existeixen testimonis d'un temps on la indústria era molt forta, actualment encara queden vestigis d'aquella època.

Les fotos que vaig fer a l'última sortida del grup Fotodèrmia seran les primeres que vegin la llum.